Máng ăn tự động (bầu lệch)

MTD07-2: 25kg
MTD07-3: 50kg
MTD07-4: 75kg
Vật liệu/ Material: SUS 201 or 304

Dòng sản phẩm có 3 loại sức chứa: 25kg, 50Kg, 75Kg sử dụng tương ứng với trọng lượng của heo.

Mã sản phẩm xem chi tiết phía dưới

Thông tin sản phẩm

Máng ăn tự động cho heo loại bầu lệch

Mã hàng: MTD07-2

  • Sức chứa: 25 kg
  • Vật liệu: Inox 201 hoặc 304
Máng ăn tự động cho heo loại bầu lệch

Mã hàng: MTD07-3

  • Sức chứa: 50 kg
  • Vật liệu: Inox 201 hoặc 304
Máng ăn tự động cho heo loại bầu lệch

Mã hàng: MTD07-4

  • Sức chứa: 75 kg
  • Vật liệu: Inox 201 hoặc 304

Additional information