Mô tơ tải cám

Mô tơ tải cám dùng cho hệ thống cấp thức ăn tự động trong chăn nuôi heo.

Thông tin sản phẩm

Mô tơ tải cám dùng cho hệ thống cấp thức ăn tự động cho heo. Minh Phát chuyên nghiệp cung cấp lắp đặt đồng bộ hệ thống cấp thức ăn tự động cho trang trại nuôi heo

Additional information