Xúc cám Biozeem

Xúc cám Biozeem (Anco & Proconco)

Sức chứa: 1Kg

Logo: In màu

Vật liệu: Nhựa PP

Thông tin sản phẩm

Sức chứa: 1 kg
Trọng lượng: 200g
Vật liệu: nhựa PP

Additional information