Thông tin sản phẩm

Bát kẹp đầu thanh la đỡ sàn

  • Mã hàng: KL09

Bát kẹp giữa thanh la đỡ sàn

  • Mã hàng: KL09-01

Bát kẹp đầu đỡ sàn composite

  • Mã hàng: KL09-02

Bát kẹp giữa đỡ sàn composite

  • Mã hàng: KL09-03

Bát kẹp đỡ sàn nhựa

Thanh-đỡ-sàn

Additional information