Sàn nhựa 60x40cm

 • Mã hàng: SN20
 • Trọng lượng: 1.65kg +/- 2%
 • Kích thước: 60 x40cm (Chiều 40cm là chiều có ngàm đóng vào thanh dầm)
 • Rãnh thoát: 10mm
 • Vật liệu: Nhựa PP
 • Sản Xuất Bởi: Minh Phát

Thông tin sản phẩm

Sàn nhựa 60x40cm

 • Mã hàng: SN20
 • Trọng lượng: 1.65kg +/- 2%
 • Kích thước: 60 x40cm (Chiều 40cm là chiều có ngàm đóng vào thanh dầm)
 • Rãnh thoát: 10mm
 • Vật liệu: Nhựa PP
 • Sản Xuất Bởi: Minh Phát

Additional information