Thông tin sản phẩm

 

KL07 Thanh nhựa đỡ sàn PVC- H90 (4m) KT (CxRXD): 90x35mm
Trọng lượng: 4 ± 0.01 kg
Vật liệu: PVC, Màu trắng
KL07-1 Thanh nhựa đỡ sàn PVC- H90 Dài…..m KT (CxR): 90x35mm
Trọng lượng: 4 ± 0.01 kg/m
Vật liệu: Nhựa PVC
Màu sắc: Trắng
KL07-2 Thanh nhựa đỡ sàn PVC- H90 (tính m) Kích thước Cao x Rộng: 90x35mm
Trọng lượng: 4 ± 0.01 kg
Vật liệu: Nhựa PVC
Màu sắc: Trắng
KL07-3 Thanh nhựa đỡ sàn PVC- H130 (4m) Kích thước Cao x Rộng: 130 x 35mm, Dài 4m
Trọng lượng: 5.6kg± 0.2kg
Vật liệu: Nhựa PVC
Màu sắc: Trắng
KL07-4 Thanh nhựa đỡ sàn PVC- H130 (Dài … m) Kích thước: Cao X Rộng- 130x35mm
Trọng lượng: (1.4kg± 0.05kg)/1m
Vật liệu: Nhựa PVC
Màu sắc: Trắng
KL07-5 Thanh nhựa đỡ sàn PVC- H130 (Tính m) Kích thước: Cao X Rộng- 130x35mm
Trọng lượng: (1.4kg± 0.05kg)/1m
Vật liệu: Nhựa PVC
Màu sắc: Trắng
KL07-6 Thanh Composite đỡ sàn H100 Kích thước Cao x Rộng: 100 x 30mm
Trọng lượng: 1.2kg± 0.1 kg
Vật liệu: Composite
Màu sắc: Trắng
KL07-7 Thanh Composite đỡ sàn H125 Kích thước Cao x Rộng: 125 x 35mm
Trọng lượng: 1.7kg± 0.1 kg
Vật liệu: Composite
Màu sắc: Trắng
KL07-8 Thanh Composite đỡ sàn H135 (Dài …m) Kích thước Cao x Rộng: 135 x 35mm
Trọng lượng: 1.7kg± 0.1 kg/m
Vật liệu: Composite
Màu sắc: Trắng

Sử dụng cho chuồng Heo Nái đẻ, Chuồng Heo cai sữa, Chuồng Vịt, Chuồng Dê

Thanh đỡ sàn

Thanh đỡ sàn

Additional information