Cảm biến AGROMATIC

 • Model: BTFS
 • Điện áp: 12VDC
 • Độ nhạy: no
 • Độ trể: 0-600
 • Xuất xứ: Israel

Thông tin sản phẩm

Bộ cảm biến không dây BTFS1&2

 • Mã hàng: SEN007
 • Model: BTFS
 • Điện áp: 12VDC
 • Độ nhạy: no
 • Độ trể: 0-600
 • Xuất xứ: Israel

Bộ thu sóng cảm biến không dây BTFS3

 • Mã hàng: SEN008
 • Model: BTFS
 • Điện áp: 12VDC
 • Độ nhạy: no
 • Độ trể: 0-600
 • Xuất xứ: Israel

Bộ rơ le cảm biến không dây

 • Mã hàng: SEN009
 • Model: BTFS
 • Điện áp: 12VDC
 • Độ nhạy: no
 • Độ trể: 0-600
 • Xuất xứ: Israel

Hệ thống ăn tự động điều khiển bằng tín hiệu không dây

Additional information