Cây uống nước 2 núm (có bát điều chỉnh)

 • Vật liệu Inox 304
 • Chiều cao tổng thể: theo đơn đặt hàng
 • Khoảng cách 2 núm: 25cm
 • Xuất xứ Việt Nam.

Thông tin sản phẩm

Cây uống nước 2 núm có bát điểu chỉnh
Mã hàng: HEU.O07
 • Vật liệu Inox 304
 • Chiều cao tổng thể: 66cm
 • Khoảng cách 2 núm: 25cm
 • Xuất xứ Việt Nam.
Cây uống nước 2 núm không bát điểu chỉnh
Mã hàng: HEU.O07-1
 • Vật liệu Inox 304
 • Chiều cao tổng thể: 66cm
 • Khoảng cách 2 núm: 25cm
 • Xuất xứ Việt Nam.

Additional information