Cây uống nước 2 núm (có bát điều chỉnh)

Cây uống nước 2 núm có bát điểu chỉnh

  • Mã hàng: HEU.O08
  • Vật liệu Inox 304
  • Chiều cao tổng thể: 69cm
  • Khoảng cách 2 núm: 25cm
  • Xuất xứ Việt Nam.

Thông tin sản phẩm

Cây uống nước 2 núm có bát điểu chỉnh

  • Mã hàng: HEU.O08
  • Vật liệu Inox 304
  • Chiều cao tổng thể: 69cm
  • Khoảng cách 2 núm: 25cm
  • Xuất xứ Việt Nam.

Additional information