Khung dàn lạnh PVC

Mã hàng: KDL01

Bao gồm: thanh inox ốp bên dưới, bên trên, bên hông, ống chia nước PVC phi 34
ống chụp trên PVC phi 90 . Không bao gồm Co, Tê , Van 34

Mã hàng: KDL05

Bao gồm: Khung dưới inox 201, kích thước: 15x17cm, dày 1mm , khung trên + nẹp + ốp hông inox 430
Ống chia nước PVC Ø34, ống chụp trên PVC Ø90 . Không bao gồm Co, Tê , Van 34

Thông tin sản phẩm

Additional information