Bộ điều áp đường uống

Sản phẩm dùng để điều chỉnh áp lực nước cho hệ thống uống tự động bằng núm uống.

Hãng sản xuất: Trung Quốc

Thông tin sản phẩm

Bộ điều áp  Lubing
Mã hàng: HTU02
 • Kết nối với ống vuông 22x22mm
 • Ống thở cao 60mm
 • Hãng sản xuất Lubing
 • Có thể sửng dụng bộ điều áp ở đầu tuyến và giữa tuyến
 • Kiểu kẹp treo: Kẹp treo sử dụng với ống Φ27
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bộ xã cuối tuyến Lubing
Mã hàng: HTU02-1
 • Kết nối với ống vuông 22x22mm
 • Ống thở cao 40mm
 • Hãng sản xuất Lubing
 • Có thể sử dụng cho đầu hoặc cuối tuyến
 • Kiểu kẹp treo: Kẹp treo sử dụng với ống Φ27
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều áp

Additional information