Bộ điều áp

Sản phẩm dùng để điều chỉnh áp lực nước cho hên thống uống tự động băng núm uống.

Hãng sản xuất: Trung Quốc

Thông tin sản phẩm

Bộ điều áp

Additional information