Hệ thống uống nước cho gà HTU01

Mã hàng: HTU01
  • Đường uống cho gà dài X m, Bao gồm X cây ống vuông 22x 22mm dài 4m, 13 núm/cây, Hệ thống nâng hạ đầy đủ
  • Bao gồm: Ống kẽm D27 dày 1,9mm Hòa Phát, bộ điều áp, Không bao gồm: máy pha thuốc, bộ sốc điện.

Thông tin sản phẩm

Hệ thống uống tự động

Hệ thống uống tự động
Hệ thống uống nước cho gà HTU01

Additional information