Góc chuyển hướng

Mã hang: ATX60-050
Góc chuyển hướng cho hệ thống cấp thức ăn tự động cho heo

Thông tin sản phẩm

Góc chuyển hướng hệ thống tải cám thức ăn tự động cho heo. Minh Phát cung cấp lắp đặt hệ thống cấp thức ăn tự động cho trang trại nuôi heo

Additional information