Hộp định lượng cám

Hộp định lượng cho hệ thống cấp thức ăn tự động cho heo
Mã hàng:
  • ATX60-040 (hộp định lượng cám 8L)
  • ATX60-041 (hộp định lượng cám 6L)

Thông tin sản phẩm

Mã hàng: ATX60-040 (8L xanh)
Mã hàng: ATX60-041 (6L xanh)
Mã hàng: ATX60-042 (6L đỏ)
Mã hàng: ATX60-043 (8L đỏ)

Hộp định lượng cám cho hệ thống cấp thức ăn tự động cho heo. Minh Phát chuyên cung cấp lắp đặt đồng bộ hệ thống cấp thức ăn tự động cho trang trại nuôi heo

Additional information