Ống và xích tải cám

Ống và xích tải cho hệ thống cấp thức ăn tự động cho heo

Thông tin sản phẩm

Ống và xích tải cám cho hệ thống cấp thức ăn tự động cho heo. Minh Phát cung cấp lắp đặt chuyên nghiệp đồng bộ hệ thống cấp thức ăn tự động cho trang trại nuôi heo

Additional information