Bộ điều chỉnh ống rơi cám 90/76

Mã hàng: ATD90-071
  • Dùng cho ống trong D76mm/ ống ngoài 90mm
  • Màu sắc: trắng
  • Vật liệu: PVC, Cổ dê Inox

Thông tin sản phẩm

Additional information