Ống rơi cám

Ống rơi cám cho hệ thống cấp thức ăn tự động cho heo. Minh Phát cung cấp lắp đặt chuyên nghiệp đồng bộ hệ thống cấp thức ăn tự động cho trang trại nuôi heo

Thông tin sản phẩm

Ống rơi cám cho hệ thống cấp thức ăn tự động cho heo. Minh Phát cung cấp lắp đặt chuyên nghiệp đồng bộ hệ thống cấp thức ăn tự động cho trang trại nuôi heo

Additional information