Ống rơi cám

Ống rơi cám
  • Mã hàng: ATX60-060
  • Dùng cho ống Φ60
  • Mã hàng: ATX60-061
  • Dùng cho ống Φ76

Thông tin sản phẩm

Mã hàng: ATX60-060 (Ø60)

Mã hàng: ATX60-061 (Ø76)

Ống rơi cám cho hệ thống cấp thức ăn tự động cho heo. Minh Phát chuyên cung cấp lắp đặt đồng bộ hệ thống cấp thức ăn tự động cho trang trại nuôi heo

Additional information