Máng ăn chia ô

Sản phẩm mới, chống rơi vãi thức ăn, hạn chế sự tranh giành thức ăn, 1kg, 2kg, 4kg, 6kg

Thông tin sản phẩm

Máng ăn chia ô gia cầm 1kg
Mã hàng: MG10-1
  • Vật liệu: Nhựa PP
  • Đường kính: Đáy 190 (mm), ô rộng 35 (mm), cao 130 (mm)
Máng ăn chia ô gia cầm 2kg
Mã hàng: MG10-2
  • Vật liệu: Nhựa PP
  • Đường kính: Đáy 260 (mm), ô rộng 55 (mm), cao 180 (mm)
Máng ăn chia ô cho gia cầm 4kg
Mã hàng: MG10-3
  • Vật liệu: Nhựa PP
  • Đường kính: Đáy 300 (mm), ô rộng 55 (mm), cao 200 (mm)
Máng ăn chia ô cho gia cầm 6kg
Mã hàng: MG10-4
  • Vật liệu: Nhựa PP
  • Đường kính: Đáy 350 (mm), ô rộng 80 (mm), cao 260 (mm)

Dòng sản phẩm mới, liên kết giữa thân máng và đáy máng bằng ngàm rất chắc chắn, Sảm phẩm cho gà ăn bằng phương pháp treo hoặc đặt ngay trên sàn chuồng. 1kg, 2kg, 4kg, 6kg

Additional information