Máng cai sữa 12 ô – MTA09

  • Mã hàng: MTA09
  • Vật liệu: Inox 430 dày 0.3mm + sắt 5ly
  • Số ô ăn: 12 ô
  • Số lượng heo: 20 – 30 con

Thông tin sản phẩm

Additional information