Máng tập ăn bằng cao su

Mã hàng:
  • MTA06 – Đường kính đáy máng: 400mm, chia thành 10 ô
  • MTA07 – Đường kính đáy máng: 500mm, chia thành 12 ô
  • MTA08 – Đường kính đáy máng: 600mm, chia thành 14 ô

Đáy máng bằng cao su
Các thanh chia ô bằng sắt phi 6

Thông tin sản phẩm

Máng tập ăn bằng cao su. Sản phẩm được sản xuất bằng những vật liệu tái sử dụng.

Ứng dụng: dùng để làm máng thức ăn cho heo con, gà, vịt…

Additional information