Máng tập ăn băng cao su

Sản phẩm được sản xuất bằng những vật liệu tái sử dụng

  • Đường kính máng: 40cm, 50 cm, 60 cm
  • Ứng dung: dùng để làm máng thức ăn cho heo con, vịt

 

Thông tin sản phẩm

Máng tập ăn bằng cao su

Additional information