Máng tập ăn bằng cao su – MTA06

  • Mã hàng:
  • MTA06-Đường kính đáy máng: 40cm, chia thành 10 ô
  • MTA07-Đường kính đáy máng: 50cm, chia thành 12 ô
  • MTA08-Đường kính đáy máng: 60cm, chia thành 14 ô
  • Các thanh chia ô bằng sắt Ø 6mm

Thông tin sản phẩm

Máng tập ăn bằng cao su. Sản phẩm được sản xuất bằng những vật liệu tái sử dụng

  • Ứng dung: dùng để làm máng thức ăn cho heo con, vịt

Additional information