Máng tập ăn cho heo con

  • Sử dụng cho heo con tập ăn cám, uống sữa…
  • Vật liệu: Thép không rỉ
  • Đường kính đáy máng: 40 cm

Thông tin sản phẩm

Additional information