Quạt thông gió Composite (3 cánh nhôm)

Quạt thông gió được dùng cho chuồng heo, trang trại, kho bãi, nhà xưởng công nghiệp
QAHT02 Quạt 36″-3 cánh nhôm, 1pha- 0.5 HP (HT) Kích thước: 1060 x 1060 x 400 mm
Lưu lượng gió: 32,500 m3/h
Motor: 0.37 KW (0.5HP)
Thân Composit
QAHT03 Quạt 48″-3 cánh nhôm, 3pha, 1HP, Siemen (HT) Kích thước: 1380 x 1380 x 400 mm
Lưu lượng gió: 37,500 m3/h
Motor: 0.75 KW – (1HP) Siemen,
Thân: Composite
QAHT04 Quạt 48″-3 cánh nhôm, 3pha, 1.5HP- Enertech (HT) Kích thước: 1380 x 1380 x 400 mm
Lưu lượng gió: 37,500 m3/h
Thân: Composite
QAHT05 Quạt 48″-3 cánh nhôm,1pha, 1HP- Enertech (HT) Kích thước: 1380 x 1380 x 400 mm
Lưu lượng gió: 37,500 m3/h
Thân: Composite
QAHT06 Quạt 48″-3 cánh nhôm,1pha, 1.5HP – Enertech (HT) Kích thước: 1380 x 1380 x 400 mm
Lưu lượng gió: 37,500 m3/h
Thân: Composite

Thông tin sản phẩm

Quạt thông gió được dùng cho chuồng heo, trang trại, kho bãi, nhà xưởng công nghiệp

mo-hinh-quat-thong-gio

trang-trai-quat-thong-gio

Additional information