Bộ điều áp

Sản phẩm dùng để điều chỉnh áp lực nước cho hên thống uống tự động băng núm uống.

Hãng sản xuất: Lubing- Đức

Mô tả

Bộ điều áp