Chuồng heo cai sữa

Chuồng cai sữa dành cho heo con

Thông tin sản phẩm

Chuồng cai sữa cho heo

Chuồng heo thịt

Additional information

Kích thước

2 x2m- cao: 1m, 2 x2m