Chuồng nái đẻ 2.4 x 1.8m

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn chăn nuôi tiên tiến trên Thế Giới.

Thông tin sản phẩm

Additional information