Chuồng heo nái đẻ

Chuồng heo dành cho nái đẻ hay lồng lợn nái đẻ bằng sắt đặc, có hệ thống máng ăn liên kết giúp thuận lợi trong qua trình chăm sóc…

Thông tin sản phẩm

Chuồng heo dành cho nái đẻ hay lồng lợn nái đẻ bằng sắt đặc, có hệ thống máng ăn liên kết giúp thuận lợi trong qua trình chăm sóc…

Additional information

Kích thước

Tổng thể: 1.800 x2.200mm – Khoang heo mẹ: 2.200×500/600mm

Vật liệu

Sắc đặc: Φ20,Φ18,Φ7 – Sắt La: 50x10mm, 40x5mm

Sàn

Sàn nhựa 12 tấm 40x55mm (Cam/Vàng)

Màu sắc

Cam, Vàng