Chuồng nái đẻ 2,4x 1,8m tiêu chuẩn CP

Bộ chuồng heo nái đẻ theo tiêu chuẩn CP

 

Thông tin sản phẩm

Additional information